Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 22.01.2018
Uwaga zainteresowani usunięciem azbestu!

W ramach programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie można otrzymać dofinansowanie  przedsięwzięcia: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w przedsięwzięciu są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe. Do programu mogą również przystąpić przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych, będących we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostek sektora finansów publicznych, będące gminnymi osobami prawnymi oraz spółek prawa cywilnego i handlowego.

Szczegóły oraz regulamin na stronie internetowej:

http://wfosigw.olsztyn.pl/2018/01/18/dotacje-na-usuwanie-azbestu/

Dodał: Benedykt Perzyński