Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 23.01.2018
UWAGA!

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne w ramach działania 5.4.1. „Bezpieczeństwo Warmii i Mazur” RPO WiM na lata 2014-2020 skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych administracji rządowej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, PGL Lasy Państwowe i jego jednostek organizacyjnych. Odbędzie się ono 30 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul E. Plater 1 w Olsztynie (sala nr 13). Początek spotkania: 10:00.

 Szczegóły na stronie internetowej:

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3499/spotkanie-informacyjne–dzialanie-541-bezpieczenstwo-warmii-i-mazur

Dodał: Benedykt Perzyński