Powiat Działdowski

A- A+

Rok 2011

W dniach 28.06-1.07.2011 r. na zaproszenie starosty Ernsta Schmidta delegacja z terenu powiatu działdowskiego brała aktywny udział w spotkaniach w powiecie Hersfeld – Rotenburg. W skład delegacji weszły następujące osoby: Marian Janicki – starosta, Władysław Kubiński – przewodniczący rady powiatu, Janusz Kaczmarek – przewodniczący komisji rolnictwa, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, turystyki i bezpieczeństwa publicznego rady powiatu, Tadeusz Modzelewski – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, Mirosława Ormanowska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie, Mirosława Tyszko – zastępca dyrektora ds. rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie, Piotr Utrata ze Starostwa Powiatowego w Działdowie, a także Krystyna Mroczkowska i Aleksandra Odachowska z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działdowie.

Galeria

29.06.2011 r. członków delegacji powitali przedstawiciele powiatu Hersfeld – Rotenburg Walter Schmidt i Anja Csenar. Oficjalne spotkania rozpoczęły się od wizyty w Gminnym Ośrodku Pośrednictwa Pracy (KAVIAR) w Bebrze, prezentacji placówki, przedstawieniem zasad realizowanego projektu 50 plus oraz koncepcji akademii pracy. Zwiedzono warsztaty dla osób niepełnosprawnych w Bebrze, po których oprowadzał Alfred Schüler. Wygłosił on również wykład informacyjny poświęcony sposobom udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym.

Galeria

W warsztatach osoby niepełnosprawne zajmują się produkcją zabawek, części do samochodów i sprzętu AGD, drobnych sprzętów do użytku domowego, elementów drewnianych, czyszczeniem urządzeń, niszczeniem nieaktualnej dokumentacji itp.

Galeria

Następnie zwiedzono kolejne warsztaty „Bebra” dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, w których osoby te zajmują się produkcją biomasy, a także ośrodek wspierający zatrudnienie w Bebrze.

Galeria

Później obejrzano ośrodek dla osób niepełnosprawnych „Am Wasserturm”, czyli placówkę całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych, w którym prowadzone są różnego typu zajęcia terapeutyczne ze specjalistami np. pedagogami, psychologami.

Galeria

W godzinach popołudniowych odbyła się jeszcze wizyta w siedzibie Czerwonego Krzyża Rotenburg w Bebrze, podczas której była możliwość zapoznania się m.in. z założeniami projektu pt. „Pozyskiwanie młodych ludzi w organizacjach humanitarnych”.

Galeria

W spotkaniu tym uczestniczyli również przedstawiciele Związku Powiatowej Straży Pożarnej i pomocy medycznej.

Galeria

Następnie członkowie delegacji wysłuchali koncertu wojskowej orkiestry dętej pod dyrekcją podpułkownika Reinharda Kiauka w hali sportowej w Bebrze.

Galeria

30.06.2011 r. złożono wizytę w Powiatowym Domu Spokojnej Starości w miejscowości Niederaula, placówce opieki całodobowej dla osób w podeszłym wieku, w której zapoznano się z jej organizacją, zasadami działania, finansowania oraz kosztami utrzymania mieszkańców, a także zwiedzono zakład zajmujący się produkcją i pakowaniem żywności dla osób starszych podlegających opiece.

Galeria

W dalszej kolejności obejrzano centrum wczesnej pomocy dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku do 6 lat w klinice w Bad Hersfeld, w którym znajdują się m.in. różnego typu pomieszczenia służące muzykoterapii, światłoterapii, rehabilitacji ruchowej, logopedycznej itp. W centrum wysłuchano wykładu dyrekcji dotyczącego funkcjonowania tej instytucji i zasad udzielania pomocy dzieciom, ich rodzicom i opiekunom.

Galeria

Na koniec dnia zwiedzono jeszcze przedsiębiorstwo Amazon.de, które jest jednym z wiodących sprzedawców internetowych na świecie. W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania kupnem i sprzedażą wysyłkową, dzięki czemu przedsiębiorstwo bardzo szybko się rozwija. Amazon.de oferuje miliony nowych i używanych produktów np. książek, gazet, płyt, sprzętu elektronicznego, komputerowego, gier komputerowych, artykułów gospodarstwa domowego itp. Misja firmy koncentruje się na potrzebach klientów, tak żeby mogli oni znaleźć wszystko to, co chcieliby kupić w Internecie, w korzystnych cenach i terminach.

Rok 2011

Wieczorem odbyło się dodatkowe spotkanie członków delegacji z powiatu działdowskiego z goszczącą w Bad Hersfeld delegacją z Finlandii, w którym uczestniczyli również starosta powiatu Hersfeld – Rotenburg Ernst Schmidt, zastępca starosty, przewodniczący rady powiatu, członkowie komisji powiatowych, przewodniczący frakcji i burmistrzowie.

Dodał: Benedykt Perzyński