Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 24.11.2022

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2023 roku programu Sport dla Wszystkich.

Celem Programu jest:

– zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;

– tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;

– wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;

– promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;

– promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;

– edukacja patriotyczna poprzez sport;

– przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;

– niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Zadania realizowane w ramach konkursu:

  1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim:

– aktywna wieś,

– organizator sportu w środowisku wiejskim,

  1. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
  2. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości 30 mln zł.

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 7 grudnia 2022 r.

Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT.

Szczegóły na stronie internetowej: www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich

Informacja: MSiT

Dodał: Benedykt Perzyński