Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 07.07.2023
Zgłoś „zwierzoluba”! Rozpoczęła się II edycja konkursu „Cztery Łapy”!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił drugą edycję konkursu o nagrodę przyjaciela zwierząt „Cztery Łapy”, którego celem jest promowanie zachowań służących poprawie dobrostanu i ochronie zwierząt domowych.

W konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest związana z pomocą i ratowaniem bezdomnych, porzuconych i pokrzywdzonych zwierząt domowych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Nagrody mają formę honorową.

Wnioski mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również przez osoby fizyczne. Termin naboru zgłoszeń upływa w dn. 19 lipca 2023 r.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

https://warmia.mazury.pl/srodowisko/aktualnosci/8629-honorowa-nagroda-przyjaciela-zwierzat

/zdjęcie główne przedstawia psa/

Fot: Benedykt PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński