Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 26.06.2018
„Zostań zawodowcem w Lidzbarku – Zawód twoją szansą”

12 czerwca br. w sali widowiskowej Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku odbyła się konferencja pod hasłem: „Zostań zawodowcem w Lidzbarku – Zawód twoją szansą” zorganizowana przez Burmistrza Lidzbarka i Dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku. Patronat nad imprezą objęli: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Starosta Działdowski oraz Burmistrz Lidzbarka.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu imprez środowiskowych i miało na celu przede wszystkim podkreślenie roli szkolnictwa zawodowego dla rozwoju miasta i regionu. Prowadzone w tym zakresie inicjatywy lokalne zwracają szczególną uwagę na poprawę funkcjonowania tego typu szkół, podniesienia ich jakości i atrakcyjności oraz przywrócenie rangi społecznej, a także pozostawania młodzieży w „swoich małych ojczyznach”, integracji pokoleniowej oraz odpowiedzialności za budowanie lokalnych wspólnot. Wyzwaniem dla zorganizowania konferencji  jest reforma oświaty – Dobra szkoła oraz zwrócenie uwagi na problemy związane z kształceniem zawodowym, przygotowaniem młodych ludzi do zmieniającego się rynku pracy.

W konferencji wzięli udział specjaliści, przedsiębiorcy reprezentujący lokalny rynek pracy, kierownictwo urzędu pracy, dyrektorzy szkół podstawowych oraz przede wszystkim młodzi ludzie, gimnazjaliści, uczniowie klas 7 szkół podstawowych stojących przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia zawodowego.

Galeria

Efektem konferencji było:

– zwrócenie uwagi młodzieży na rolę szkolnictwa zawodowego dla rozwoju miasta i regionu,

– wskazanie rzetelnych źródeł informacji o szkolnictwie zawodowym,

– poznanie lokalnych pracodawców, możliwość kontaktu,

– przygotowanie młodych ludzi do podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowych w kontekście zmieniającego się rynku pracy,

– nawiązanie współpracy z lokalnym rynkiem pracy na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego.

W spotkaniu, które otworzył dyrektor Dariusz Piątkowski, uczestniczyli uczniowie gimnazjum i siódmoklasiści szkół podstawowych gminy Lidzbark oraz zaproszeni goście, m.in.: przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska, dyrektor Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu i Warmińsko-Mazurski Koordynator Doradztwa Zawodowego dr Danuta Oleksiak, naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Działdowie Marlena Perzyńska,  dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku Judyta Bagniewska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie Wojciech Lipka i pracodawcy współpracujący ze szkołą.

Galeria

Nadesłała: Monika Górzyńska

Fot: Monika GórzyńskaDodał: Benedykt Perzyński