Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 11.10.2023

Zarząd Powiatu Działdowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu działdowskiego w 2024 r. Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zostanie powierzone prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu działdowskiego w 2024 r.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku:

 

/zdjęcie główne przedstawia fragment kartki papieru i trzy dłonie/

Dodał: Benedykt Perzyński